Free pattern - Fred the Frog

Print Friendly and PDF
It is this time of the year when frogs wake up from hibernation and are trying to find their way into the water to lay eggs. Often it involves crossing busy roads as they have been built across their migration paths. Each spring in Estonia a crew of volunteers help to save thousands of frogs and toads from becoming a roadkill. Also they are educating drivers and putting up signs everywhere to draw attention to the frogs crossing the roads. I think it is very nice what these people do for the frogs. In honour of that I want to present you a free amigurumi pattern for Fred the Frog.

***

On jälle see aeg käes, kui konnad ärkavad talveunest ja püüavad leida teed veekogude juurde, et kudeda. Sageli peavad nad selleks ületama tiheda liiklusega maanteed, mis on ehitatud üle nende rändeteede. Igal kevadel aitavad paljud vabatahtlikud tuhandeid konni ohutult üle teede, et päästa neid autorataste alt. Samuti on igal pool sildid üleval, et tõmmata autojuhtide tähelepanu teed ületavatele konnadele ja kutsuda neid kiirust vähendama. Minu arvates on see väga kena, et inimesed konni aitavad. Selle puhul pakun teile tasuta juhendi, kuidas heegeldada konnake nimega Fred.


Amigurumi frog Fred is a member of my little pocket friends club. For the pattern I changed him a little and made him smaller, he is about 5.5 cm (2.2 inches) tall. Fred is a grumpy little frog but very friendly. You can make him to be a key chain or a bag charm or just a toy - the frog fits perfectly into little hands. You will need pretty basic crochet skills to make him so I ecourage beginners to give it a try as well. Nevertheless, you need to be quite patient as using a fine yarn and small hook make the circumference of the pieces very small and tricky to handle.

***

Heegeldatud konn Fred on minu väikeste taskusõprade klubi liige. Õpetuse jaoks muutsin teda veidi ja tegin väiksemaks - konn on umbes 5.5 cm pikk. Fred on natuke pahura olemisega, kuid siiski väga sõbralik. Temast võib saada võtmehoidja või kotikaunistus. Samas võib ta jääda ka lihtsalt mänguasjaks, sest ta mahub ilusti lapse väiksesse peopessa. Konna heegeldamiseks on vaja üsna elementaarseid heegeldamise oskusi, nii et julgustan ka algajaid amigurumisõpru tema tegemist proovima. Siiski hoiatan, et kui kasutada peenikest lõnga ja väikest heegelnõela, on detailide ümbermõõt väga väike, mis teeb nende käsitsemise veidi keeruliseks ning nõuab palju kannatlikkust. Eestikeelse õpetuse leiad päris all.    


Pattern

Important! It is prohibited to sell the pattern, you are welcome to share the pattern on your website or blog and sell the finished items made according to it. As a thank you please credit Maarja Härsing-Värk (http://smartapplecreations.com) as the designer. 

Notes:

- Crochet in rounds, do not join or turn
- Crochet under both loops
- Use a stitch marker or a piece of yarn to mark the beginnig of the round
- Crochet with tight stitches, to avoid holes use a smaller hook  

Skills you will need:
Magic ring, single crochet stitch, crocheting in rounds, increasing and decreasing.

Tools & Materials:
- Green fingering weight cotton yarn ( I used Capri by Steinbach Wolle, 50 g (1,75 oz) = 125 m (136 yds))
- about one meter / yrd of black fingering weight yarn
- Crochet hook 2 mm (US steel hook size 4)
- slit pupil safety eyes 10 mm
- polyester fiberfill or other stuffing material
- a few pins, yarn needle, scissors

Abbreviations:

Rnd - round
(N) - number of stitches in round after finishing this round
st, sts - stitch(es)
sc - single crochet stitch
inc - increase (make 2 sc in indicated st)
inc3 - double increase (3 sc in indicated st)
dec - decrease (crochet next 2 sts together into 1 st)
Nsc - crochet one sc in following N sts
[...] xN - repeat instructions described in the brackets N times in that round


Eyes (make 2)
Rnd 1:
Magic ring with 6sc and tighten the loop (6)
Rnd 2: [inc] x6 (12)
Rnd 3 - Rnd 5: sc in each st (12)
Fasten off and make a neat finish for the piece. Insert the safety eye between rounds 3 and 4 and push the washers to place. See pictures below.


Body

Rnd 1:
Magic ring with 6sc and tighten the loop (6)
Rnd 2:
[inc] x6 (12)
Rnd 3:
[inc, sc] x6 (18)
Rnd 4:
[2sc, inc] x6 (24)
Rnd 5:
[sc, inc, 2sc] x6 (30)
Rnd 6 - Rnd 13:
sc in each st (30)
Add a bit of stuffing to the eye and position the eyes on the top of the head. Attach with some sewing pins first to find the right placement and then sew the eyes to the head, fasten and hide the yarn ends inside.
With black yarn embroider the nose between rounds 3 and 4, and mouth between round 4 and 8 leaving 10 sts between the corners of the mouth.
See pictures below.
Rnd 14: [dec, sc] x10 (20)
Rnd 15: [2sc, dec] x5 (15)
Rnd 16: [dec, sc] x5 (10)
Stuff the body (use something pointy to insert the stuffing, for example scissors) 
Rnd 17: [dec] x5 (5)
Fasten off, thread the yarn into yarn needle and close the hole. Hide the yarn end inside the body.

Legs (make 2)
Rnd 1: Magic ring with 5sc and tighten the loop (5)
Rnd 2 - Rnd 11: sc in each st (5)
Rnd 12: [inc3] x5 (15)
Rnd 13: sc in each st (15)
Start making the toes
First toe

Rnd 14: 2sc, skip 10 st and sc into 13th st, 2sc (5) Continue to crochet the small round
Rnd 15:
sc in each st (5)
Rnd 16: [dec] x2, skip last sc (3) 
Fasten off
Second toe

Rnd 14: make a slip knot about 15 cm (6 inches) from the end, leave it on the hook and insert under both loops of 3rd st. Pull up a loop and make the first sc (see pictures), 2sc, skip 5 sts and sc into 11th st, sc (5) Continue to crochet the small round 
Rnd 15: sc in each st (5)
Rnd 16: 
[dec] x2, skip last sc (3)
Fasten off

Third toe

Rnd 14: make a slip knot about 15 cm (6 inches) from the end, leave it on the hook and insert under both loops of 6th st. Pull up a loop and make the first sc, 4sc (5) Continue to crochet the small round
Rnd 15: sc in each st (5)
Rnd 16:  [dec] x2, skip last sc (3)
Fasten off and leave a long tail (30cm / 12 inches) for sewing.


Assembly (see pictures)
You will have five yarn tails hanging out from the leg. Thread the yarn tail between toes into a needle, sew the hole closed and hide the yarn end inside the leg. Thread the yarn tail on the tip of the first and second toe into a needle, insert the needle through the tip towards inside and hide the ends inside the leg. Cut the excess yarn ends. 

Thread the yarn end you left after finishing the third toe into a needle, insert the needle through the tip towards inside and bring the needle up through the middle of the foot. Fold the leg into half and sew through both sides with a couple of stitches. The leg will look like it is squatting. 

Attach the legs to the sides of the body with some sewing pins first to find the right placement. If your frog is sitting nicely, sew the legs to the body. Sew along the lower part of the leg and along the toe edge that is close to the body. Fasten and hide the yarn ends inside the body.

Congratulations! Fred the Frog is ready.

If you liked this pattern and you would like to get the latest updates, follow me also on Facebook. I would love to see your finsihed toy, please send the pictures to me by e-mail or share on my Facebook page for others to enjoy as well.

Eyes: Fasten off and thread the yarn into a needle; skip one stitch and insert the needle from back to front under both loops of the next st; insert the needle from the top of the last st between loops and bring the yarn into the back side. Insert the safety eye and put the washer to place. *** Silmad: Katkesta lõng ja aja lõng nõela taha; jäta üks silmus vahele ja vii nõel tagant ette järgmise silmuse mõlema aasa alt; seejärel vii nõel läbi viimase silmuse aasade vahelt ja töö tagapoolele. Pane turvasilm paika ja kinnita seestpoolt.

Body: Add a bit of stuffing to the eye; attach the eyes to the top of the head with some sewing pins to find the right placement; sew the eyes to the head; Embroider the nose and mouth. *** Keha: Lisa natuke täidet silmadesse; kinnita silmad nööpnõeltega pea külge, et leida õige koht; õmble silmad pea külge; tiki nina ja suu.

Legs: starting the second toe - make a slip knot and leave it on the hook, insert the hook under both loops of third st, pull up a loop and make sc. After finishing toes you have 5 tails hanging out; thread the yarn into a needle and sew the holes shut between toes; hide the yarn tails inside the leg. *** Jalad: teise varba alustamine - tee ahelsimus ja jäta heegelnõelale, vii nõel läbi kolmanda silmuse mõlema aasa ja too aas läbi, et teha kinnissilmus. Pärast varvaste lõpetamist on lahtiselt viis lõngaotsa, aja lõngaotsad  nõelale, õmble kinni augud varvaste vahel, peida lõngaotsad jala sisse.

Assembly: Thread the yarn end into a needle you left after finishing the third toe; insert the needle through the tip towards inside and bring it up through the middle of the foot; fold the leg into half and sew through both sides with a couple of stitches. Attach the legs to the sides of the body with some sewing pins to find the right placement; sew the legs to the body along the lower part of the leg and along the toe edge that is close to the body. *** Kokku õmblemine: Aja kolmanda varba lõpetamisel jäänud lõngaots nõela taha ja too nõel jalalaba keskelt välja; murra jalg pooleks ja õmble mõne pistega läbi mõlema otsa, et jalg nagu kükitaks; kinnita jalad nööpnõeltega keha külge, et leida õige koht ning õmble kinni mööda alumist otsa ja varba äärt, mis puutub keha vastu.

Eestikeelne juhend


Oluline! Seda juhendit ei ole lubatud müüa. Võid jagada seda oma veebilehel või blogis, samuti võid selle juhendi järgi valminud mänguasju müüa. Tänutäheks juhendi eest palun viita minu kui autori veebilehele (http://smartapplecreations.com).

Oskused, mida vajad:
Võluring, kinnissilmus, heegeldamine ringselt, kasvatamine ja kahandamine.

Tarvikud ja materjalid:

- Roheline puuvillane peenike lõng (mina kasutasin Steinbach Wolle "Capri" , 50 g = 125 m)
- umbes meeter sama jämedat musta lõnga või mulineed
- Heegelnõel 2 mm
- pikliku pupilliga mänguasjade turvasilmad 10 mm
- polüester kerakiud või muu täitematerjal
- mõned nööpnõelad, sukanõel, käärid
 
Lühendid:
R - ring
(N) - silmuste arv ringis peale rea lõpetamist
ks -kinnissilmus
kasv - kasvatamine (tee 2 ks vastavasse silmusesse)
kasv3 - topelt kasvatamine (tee 3 ks vastavasse silmusesse)
kah - kahandamine (heegelda kaks ks kokku üheks)
Nks - tee üks ks järgmisse N silmusesse
[...] xN - korda kandilistes sulgudes olevat instruktsiooni selles reas N korda

Silmad (tee 2)
R1:
Võluring ja 6ks sellesse, tõmba kokku (6)
R2: [kasv] x6 (12)
R3 - R5: ks igasse silmusesse (12)
Katkesta lõng ja tee detailile puhas lõpetus. Pane turvasilm 3. ja 4. rea vahesse ja vajuta tagused kinni. Vaata ka juhendi pilte.

Keha
R1:
Võluring 6ks sellesse ja tõmba kokku (6)
R2:
[kasv] x6 (12)
R3:
[kasv, ks] x6 (18)
R4:
[2ks, kasv] x6 (24)
R5:
[ks, kasv, 2ks] x6 (30)
R6 - R13:
ks igasse silmusesse (30)
Lisa veidi täitematerjali silma sisse ja aseta silmad pea peale. Esialgu kinnita need nöönõeltega, et leida õige koht, seejärel õmble silmad pea külge. Kinnita lõng ja peida lõngaots keha sisse. Tiki musta lõngaga nina 3. ja 4. rea vahele ning suu 4. ja 8. rea vahele jättes suunurkade vahele 10 silmust. Vaata ka pilte.
R14: [kah, ks] x10 (20)
R15: [2ks, kah] x5 (15)
R16: [kah, ks] x5 (10)
Topi täitematerjal keha sisse (kasuta midagi teravat täitematerjali lisamiseks, näiteks kääriotsad) 
R17: [kah] x5 (5)
Lõpeta detail, aja lõng nõela taha ja tõmba auk kinni. Peida lõngaots keha sisse.

Jalad (tee 2)
R1: Võluring, 5ks sellesse ja tõmba kokku (5)
R2 - R11: ks igasse silmusesse (5)
R12: [kasv3] x5 (15)
R13: ks igasse silmusesse (15)
Alusta varvaste tegemist
Esimene varvas

R14: 2ks, jäta 10 silmust vahele, ks 13ndasse silmusesse, 2ks (5) jätka heegeldamist väiksel ringil
R15:
ks igasse silmusesse (5)
R16: [kah] x2, jäta viimane ks vahele (3) 
Lõpeta detail
Teine varvas

R14: tee ahelsilmus umbes 15 cm lõngaotsast, jäta see heegelnõelale, vii heegelnõel kolmanda silmuse alt läbi ja tõmba aas läbi silmuse, et teha kinnissilmus (vt ka pilte), 2ks, jäta vahele 5 silmust ja ks 11. silmusesse, ks (5) jätka heegeldamist väiksel ringil
R15:
ks igasse silmusesse (5)
R16:
[kah] x2, jäta viimane ks vahele (3)
Lõpeta detail

Kolmas varvas

R14: tee ahelsilmus umbes 15 cm lõngaotsast, jäta see heegelnõelale, vii heegelnõel kuuenda silmuse alt läbi ja tõmba aas läbi silmuse, et teha kinnissilmus, 4ks (5) jätka heegeldamist väiksel ringil
R15:
ks igasse silmusesse (5)
R16:
[kah] x2, jäta viimane ks vahele (3)
Lõpeta detail ja jäta umbes 30 cm lõngajupp õmblemiseks.

Kokkuõmblemine (vt pilte)

Pärast varvaste lõpetamist jääb viis lõngaotsa. Varvaste vahel olevad lõngaotsad aja nõela taha, õmble paari pistega varvaste vahel olev auk kinni ja peida lõngaotsad jala sisse. Aja esimese ja teise varba otsas olev lõngajupp nõela taha, nii nõel varbaotsast jala sisse. Lõika üleliigne lõngaots ära. 

Aja kolmanda varba lõpetamisel jäänud pikem lõngaots nõela taha, vii nõel varbaotsast sisse ja jalalaba keskelt välja. Voldi jalg pooleks ja õmble mõlemad pooled paari pistega alt otsast kinni. Jalg oleks justkui kükitavas asendis.

Kinnita jalad nööpnõeltega keha külge, et leida õige asend. Kui konn istub ilusti, õmble jalad alumist otsa mööda ning mööda keha vastas olevat varvast keha külge. Kinnita lõng ja peida lõngaotsad keha sisse.

Palju õnne, konnake Fred on valmis!


Kui Sulle meeldis see õpetus, siis jälgi mind ka Facebookis, et olla kursis minu viimaste tegemistega. Tahaksin väga näha ka Sinu tehtud konna, võid saata mulle pilte e-mailiga või jagada minu Facebooki lehel, et ka teised saaksid seda imetleda.

7 comments:

 1. Lovely little Frog, great pattern.
  Many thanks.

  ReplyDelete
 2. I haven't ever done amigurumi, but your pictures and wonderful pattern make me eager to start this little froggie~~~!! Thank you so much!!!

  ReplyDelete
 3. Thanks so much for your free pattern. Fred the frog was my first amigurumi, but surely not my last. The most difficult part was to understand the English key crocheting words, I'm more used to French and German. But the internet provides any kind of translation you need, so look at the result: http://www.rebekkascraftroom.blogspot.ch/2015/12/une-grenouille-sur-le-cache-papier-de.html

  ReplyDelete
 4. Thanks for this pattern

  ReplyDelete
 5. Just finished my frog. So cute. I had a little trouble with the eyes. Did you gather up the back to close the hole after stuffing? That made my eyes to small so I left out the stuffing and didn't close the back of the eyes. I don't know how you managed to create this cute pattern. Thank you for sharing.

  ReplyDelete
 6. Really enjoyed making the little frog....thankyou for sharing

  ReplyDelete
 7. I love this little frog pattern and can't wait to make it with some glow in the dark yarn I found yesterday!

  ReplyDelete

Back To Top